ul. Ząbkowska 23/25 lok. 9 (wejście od ul. Markowskiej), 03-736 Warszawa Miejsce spotkań
ul. Ząbkowska 13/13, wejście od ul. Brzeskiej, 03-736 Warszawa Adres pocztowy

Korpus Warszawa Praga-Północ

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

W kontakcie z całym światem

27 listopada przedstawiciele Armii Zbawienia w Warszawie wzięli udział w IX edycji Bazaru Międzynarodowego, organizowanego przez SHOM, organizację zrzeszającą małżonków pracowników dyplomatycznych w Warszawie. Korpus Warszawski został zaproszony do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, jako jedna z organizacji działających na terenie Warszawy. Patronem wydarzenia była Pierwsza Dama Polski – Pani Agata Kornhauser-Duda. Wszystkie pieniądze zebrane zostaną przeznaczone na współfinansowanie działalności zaproszonych organizacji pozarządowych. W przypadku Armii Zbawienia w Warszawie pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie imprezy świątecznej dla dzieci i ich rodziców, posiłku Wigilijnego dla ubogich ludzi oraz dalszej działalność Armii Zbawienia wśród dzieci z dzielnicy Praga-Północ.

Wróć