ul. Ząbkowska 23/25 lok. 9 (wejście od ul. Markowskiej), 03-736 Warszawa Miejsce spotkań
ul. Ząbkowska 13/13, wejście od ul. Brzeskiej, 03-736 Warszawa Adres pocztowy

Korpus Warszawa Praga-Północ

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Zapraszamy na Międzynarodowy Bazar

Bazar charytatywny organizowany jest przez SHOM, organizację zrzeszającą małżonków pracowników dyplomatycznych w Warszawie. Zebrane fundusze SHOM przeznacza na pomoc organizacjom charytatywnym. Wśród nich jest Armia Zbawienia, która otrzymuje wsparcie na zorganizowanie Bożego Narodzenia dla najuboższych oraz na pracę z dziećmi w dzielnicy Praga-Północ.

Wróć