Akt Zaprzysiężenia

Dzień 14 czerwca 2020 roku zapisze się na stałe w historii korpusu Armii Zbawienia w Rzeszowie. Podczas niedzielnego nabożeństwa por. pastor Ryszard Potocki dokonał zaprzysiężenia nowego żołnierza, poprzez akt wyznania wiary. To wydarzenie stało się inspiracją do refleksji homiletycznej pt. "Teologia powołania-Pójdź za Mną", na podstawie Ewangelii Łukasza 18, 18-23, gdzie opisane jest spotkanie młodego człowieka z Jezusem. Pastor wskazał na ogromne trudności w realizacji nakazu misyjnego Chrystusa, i coraz większą odporność współczesnego człowieka na wezwanie "Pójdź za Mną". Ogarnięta doczesnością ludzkość poddana hedonizmowi, konsumpcjonizmowi i indyferentyzm, nie jest zainteresowana Bogiem, a jeżeli już, to jest to Bóg tradycji, kultu, ceremonii, bez poświęcenia i podążania za krzyżem. Krzyż na odległość selfi, staje się niestety wyznaniem wiary wielu współczesnych chrześcijan. Wielkim dramatem jest głoszenie Ewangelii po niższej cenie, to jest "inna ewangelia" bez rekomendacji Jezusa. Ale i dzisiaj znajdują się ludzie, gotowi pójść za Jezusem, bezkompromisowi, pełni poświęcenia, których krzyż nie przeraża. Takich Chrystus szuka i na szczęście, jeszcze znajduje. Nowemu żołnierzowi życzymy Bożego błogosławieństwa na nowej drodze życia.

Wróć