Armia Zbawienia w Starachowicach służy pod czas pandemii

Armia Zbawienia w Starachowicach wspiera osoby najuboższe zaopatrując 40 rodzin środkami dezynfekcyjnymi, żelami antybakteryjnymi oraz maseczkami podczas pandemii COVID-19.

Dziękujemy kierownictwu naszej Armii Zbawienia za wsparcie finansowe udzielone nam na ten cel jakże ważny w walce z koronawirusem. 

Wróć