#BigRedBus

Akcja BigRedBus została zorganizowana przez Ambasadę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Symbol akcji, czyli czerwony brytyjski autobus, jest elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi (współczesnego niewolnictwa).

Każdy zainteresowany może wejść do autobusu i zapoznać się z krótkimi tematycznymi filmikami, zabrać ze sobą materiały informacyjne oraz porozmawiać z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji.

Pol’and’Rock

Czerwonego autobusu nie mogło zabraknąć na festiwalu Pol’and’Rock (dawnej Woodstock) mającego miejsce w sierpniu 2018. W strefie ngo przed BigRedBus było także nasze interaktywne stoisko prewencyjne obsługiwane wspólnymi siłami przez British Embassy Warsaw, Fundację La Strada i Komendę Główna Policji. Quiz wiedzy na temat współczesnego niewolnictwa cieszył się wielką popularnością. Każdy mógł także sfotografować się z tabliczką #BEZCENNI wyrażając sprzeciw wobec współczesnego niewolnictwa.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Radom

4 marca 2018 roku czerwony, dwupiętrowy autobus londyński pojawił się na ulicach Radomia. Wydarzeniu towarzyszyła także konferencja w Urzędzie Miasta Radom. W akcji wzięli udział przedstawiciele naszego Punktu Weryfikacji Ofert Pracy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Analiz i Polityki Migracyjnej - Wydział do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, La Strady (podmiot odpowiedzialny za rządowe Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi), Policji i Straży Granicznej, Gangmasters and Labour Abuse Authority (pozarządowy organ publiczny w Wielkiej Brytanii chroniący wykorzystywanych pracowników), a także Prezydent Miasta Radomia oraz Wiceambasador Ambasady Brytyjskiej w Polsce. 

Wróć