Bóg błogosławi naszą działalność w Malborku!

W Niedzielę 15 listopada podczas ceremonii zaprzysiężenia trzech nowych Żołnierzy i jednego Żołnierza Juniora podzielili się oni, z głębi serca, tym jak Bóg działa w ich życiu. Bardzo poruszającym momentem była ich modlitwa na kolanach, która miała miejsce przed podpisaniem przez nich przymierzy. Kiedy powstali kongregacja przywitała ich gromkimi brawami jako nowych członków Placówki Malbork.

Tego popołudnia wydarzyło się jeszcze więcej, ponieważ dwoje Żołnierzy zdecydowało się podjąć większą odpowiedzialność stając się Lokalnymi Oficerami: Renata Skarbnikiem Korpusu, a Małgorzata Sierżantem-majorem Młodych Ludzi. Jest to ważnym krokiem dla Placówki, ponieważ odpowiedzialność za nią spoczywa teraz na większej ilości osób.

 

Niech Bóg dalej błogosławi Placówkę Malbork!

Wróć