Debaty o socjalnej Europie

Armia Zbawienia ma przyjemność walczyć z Eurodiaconią przeciwko niesprawiedliwości społecznej. Oficer korpusu warszawskiego Kap. Pm. Gabrielle Głodek i Major Ruth Stannett (Oficer Regionalny Belgia) wzięli udział w zgromadzeniu ogólnym Eurodiakonii we Wrocławiu. Razem jesteśmy silni!

Eurodiaconia tworzy europejską sieć łączącą ludzi, którzy mają wspólną pasję. Razem walczymy o sprawiedliwość, ludzką godność i sprzeciwiamy się wykluczeniu społecznemu.

We Wrocławiu odbyło się Doroczne Zgromadzenie Ogólne Eurodiaconii. Przez trzy dni przedstawiciele kilkudziesięciu chrześcijańskich organizacji pomocowych z wielu państw europejskich dyskutowali na temat przyszłości koncepcji socjalnej Europy w kontekście zmieniającej się sytuacji na kontynencie. Organizacją goszczącą tegoroczne Zgromadzenie była Diakonia Polska (www.diaconia.org.pl).

 

Wróć