Doroczne Walne Zgromadzenie

W sobotę liderzy i członkowie z różnych Korpusów z całej Polski zebrali się w Warszawie na corocznym Walnym Zgromadzeniu. Omówiono bieżące zagadnienia oraz przedstawiono kierunki strategiczne na nadchodzący rok. W ciągu najbliższych kilku tygodni nastąpi zmiana kierownictwa Armia Zbawienia w Polsce, a obecni liderzy Camilla i Steven Thomas otrzymali liczne podziękowania za dotychczasową służbę w Polsce.

Wróć