Dziękczynne Święto Żniw w Malborku

W niedzielę 4 września Placówka Armii Zbawienia w Malborku dziękowała Panu Bogu za wszystko czym On nas obdarza, dziękowaliśmy za rzeczy duże i małe, za radości i smutki, za wszystko to co od Naszego Pana otrzymujemy. Czytaliśmy Psalm 100, który wszystkim dedykujemy:


Wykrzykuj Panu, cała ziemio!
Służcie Panu z radością,
Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem!
On nas uczynił i do niego należymy.
Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego.
Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem,
W przedsionki jego z pieśnią chwały!
Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!
Albowiem dobry jest Pan;
Na wieki trwa łaska jego,
A wierność jego z pokolenia w pokolenie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Spotkania Niedzielne Armii Zbawienia w Malborku na godzinę 16.00

Wróć