Dziękczynne Święto Żniw

"Trzy razy w roku będziesz świętował na moją cześć. Będziesz przestrzegał Święta Przaśników. Siedem dni jeść będziesz przaśniki, jak ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca Abib, bo podczas niego wyszedłeś z Egiptu. A niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękami. I Święta Żniw, pierwszych plonów prac twoich, z tego, coś wysiał na polu. I Święta Zbiorów z końcem roku, gdy zbierzesz plony twoje z pola. Trzy razy w roku zjawią się wszyscy mężczyźni twoi przed obliczem Boga Wszechmogącego". 2 Moj. 23, 14-17


Teologiczne uzasadnienie tego święta związane jest z Biblią i historią narodu żydowskiego. Zarówno Święto Szawuot czyli Święto Żniw, jak i jesienne Święto Sukkot - Święto Namiotów, związane było ze zbiorami. Należały one obok Święta Pesach do biblijnych świąt pielgrzymich (hebr. Szalosz regalim), kiedy to należało udać się z pielgrzymką do świątyni w Jerozolimie, gdzie składano ofiary z płodów rolnych i owoców. Święto Żniw obchodzone w naszym korpusie ma charakter dziękczynny, zaś jego istotą jest podziękowanie Bogu za dar łaski oraz wyrażenie wdzięczności za opatrzność Boga. Nie sposób nie wspomnieć diakonijnego charakteru tego święta, które wyraża się troską o bliźniego i aktem miłosierdzia. Niesprawiedliwość w podziale dóbr jest ciągle nie rozwiązanym problemem współczesnego świata, gdzie jedni umierają z przejedzenia, a drudzy z głodu. Święto Żniw jest głosem wołającym o sprawiedliwość społeczną i ekonomiczną. W trakcie nabożeństwa został odczytany fragment z księgi proroka Izajasza 58, 7-12. Fragment ten obdarowuje błogosławieństwem wszystkich tych, którym nie jest obojętny gest wyciągniętej dłoni.

Wróć