Dzień żniwno-dziękczynny w Korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie

'Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie. Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł. Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty." Łuk.12,15-21

Dziękczynne Święto Żniw obchodzone w korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie ma charakter uroczysty. Nawiązuje do biblijnej tradycji jesiennego święta Szałasów, jednego z świąt pielgrzymich obchodzonych w narodzie żydowskim, które jest podziękowaniem za jesienne zbiory. Tego dnia chcemy złożyć Bogu dziękczynienie, za wszystko to, co otrzymujemy z Jego ręki. Składamy podziękowanie za plony ziemi, które są wyrazem troski opatrzności Bożej nad nami. Boże zaopatrzenie człowieka w materialne środki, są wyrazem spełniającej się modlitwy "chleba powszedniego daj nam dziś" Symbolem tej troski i łaski jest stół z złożonymi plonami ziemi, który w naszym korpusie wyglądał bardzo kolorowo. Dziękujemy naszym paniom za twórczą inspirację w jego realizacji. Homilia wygłoszona przez por. pastora Ryszarda Potockiego, była nawiązaniem do tego wydarzenia oraz zwróceniem uwagi na zagrożenia, które towarzyszą współczesnemu człowiekowi, takie jak, hedonizm, eudajmonizm czy komercja, jako fundamentalne wartości egzystencjalne. Przeciwne dla tych ziemskich wartości z chrześcijańskiego punktu widzenia, jest znalezienie Królestwa Bożego, które uobecnia się w osobie Jezusa Chrystusa. On jedynie jest wartością nieprzemijającą, w którym definiuje się pojęcie szczęścia absolutnego. Nie chodzi w naszym życiu o ascetyzm, pozbycie się wszelkich dóbr materialnych, ale o hierarchię wartości w której Bóg będzie zajmował pierwsze miejsce. Życie jest Bożym darem, my jedynie jego dzierżawcami - warto o tym pamiętać, zanim poczujemy się jego wyłącznymi właścicielami. Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem dziękczynnym i skromną agape.

Wróć