Ewangelizacja uliczna

W dniach od 2.04 do 5.04.2014 korpus Armii Zbawienia w Rzeszowie gościł małżeństwo majorów Oskarssons z Norwegii oraz major Joan Muench, regionalną oficer Armii Zbawienia w Polsce. Wizyta miała charakter ewangelizacyjny, duszpasterski i promocyjny. Na jednej z głównych ulic miasta Rzeszowa (ul. Grunwaldzka), odbyła się w dniach 03 i 04 kwietnia tkz. ewangelizacja uliczna. Rozdano ok. 500 ulotek o charakterze religijno-informacyjnym, miały miejsce rozmowy promujące AZ w Rzeszowie. Akcja ewangelizacyjna była wzbogacona śpiewaniem pieśni religijnych przy udziale instrumentów muzycznych w wykonaniu Skandynawskiego trio. W działania misyjne zaangażowali się miejscowi żołnierze Armii Zbawienia. Późnym popołudniem o godzinie 17:00 w wynajętej sali konferencyjnej odbyły się dwa nabożeństwa. podczas których posługę pełnili nasi goście z Norwegii. Wizyta ta pozytywnie wpłynęła na promowanie AZ w Rzeszowie. Dziękujemy za ten błogosławiony czas inspirowany działaniem ducha świętego.

Wróć