Nadal pomagamy

"Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście."
z Ewangelii Mateusza 25;40


Armia Zbawienia w Malborku kontynuuje swoją misję dla ubogich - po zapukaniu do okna nasi lokalni bezdomni otrzymują kanapkę, ciepłą kawę lub zupę. Do potrzebujących rodzin docieramy osobiście zostawiając im potrzebną żywność pod drzwiami. Modlimy się codziennie prosząc Pana Boga o ochronę i pomoc w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Wróć