Gratulacje

Gratulujemy jednej z liderek naszego korpusu Dominice Domańskiej, która ukończyła z sukcesem studia podyplomowe „Poradnictwo i zarządzanie małżeństwem” w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Cieszymy się, że teraz ona może wykorzystać nowe umiejętności w swojej służbie Armia Zbawienia.

Wróć