Jezu nazwałeś mnie dzieckiem swym

Czy 80 łat czy 8 jesteśmy dziećmi. Jeszcze wspanialej być nazwanym Dzieckiem Bożym i mieć Ojca który jest w niebie.

Wróć