Konferencja Klimatyczna ONZ COP26.

General AZ Brian Peddle oraz komisarz Rosalie Peddle (światowa przewodnicząca służby dla kobiet) dołączyli do innych przedstawicieli kościołów i chrześcijańskich organizacji z całego świata podczas szczególnego nabożeństwa ekumenicznego w katedrze w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Glasgow Churches Together niecałe trzy mile od miejsca, w którym odbywała się Konferencja Klimatyczna ONZ COP26. W nabożeństwie wzięli udział goście z różnych krajów takich jak Australia, Fidżi i Zimbabwe jako dowód ekumenicznej solidarności na rzecz globalnej sprawiedliwości klimatycznej. 

Generał powiedział: „Wyjątkowymi stają się chwile, gdy ekumeniczna społeczność łączy się w kwestii wzajemnej troski w imieniu własnych wspólnot wyznaniowych. Zaszczytem było uwzględnienie głosu i obecności międzynarodowej Armii Zbawienia w świetle globalnych konsekwencji dla planety. Razem jesteśmy silniejsi”. 

Wróć