Konferencja w Malborku 2018

21 września w Sali Posiedzeń Magistratu w Malborku odbyła się konferencja poświęcona przeciwdziałaniu współczesnemu niewolnictwu, a dokładniej pracy przymusowej. Jej organizatorami była Armia Zbawienia oraz Pomorski Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych MOPS i PCPR, szkół ponadpodstawowych, Domów dla Dzieci, organizacji pozarządowych, Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Policji oraz Zakładów Karnych.

W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali wystąpień prelegentów. Następnie, na podstawie obejrzanego filmu pracowali w grupach nad identyfikacją i kontaktem z potencjalną ofiarą współczesnego niewolnictwa.

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania:

PRELEGENTOM – Panu kpt. SG Robertowi Mroczkowi z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Pani nadkom. Elżbiecie Żelechowskiej-Litka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Pani Ewie Staniewicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Pani Klaudii Iwickiej z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, Pani Marcie Krawczyk i Panu Neil’owi Holyoake z Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, Pani Joannie Starczewskiej z Punktu Weryfikacji Ofert Pracy Armii Zbawienia - za ciekawe wystąpienia, sporą dawkę wiedzy i podzielenie się praktycznymi przykładami z własnej pracy;

GOSPODARZOM – Burmistrzowi Malborka Panu Markowi Charzewskiemu oraz pracownikom Urzędu Miasta z Panią Magdaleną Grudzień na czele, za udostępnienie sali oraz pomoc w organizacji konferencji;

UCZESTNIKOM – dziękujemy specjalistom, którzy w swojej pracy mogą napotkać osoby z grup ryzyka, zagrożone współczesnymi formami niewolnictwa (jak młodzież, osoby bezrobotne, bezdomne oraz byli więźniowie), za chęć poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności reagowania w zetknięciu z sytuacją wyzysku pracowników.

PROGRAM KONFERENCJI

Wróć