Krajowe Forum Organizacji Pozarządowych

Liderzy Armii Zbawienia biorą udział w cotygodniowym Forum Narodowym NGO poświęconym organizacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Wróć