Ławy miłosierdzia

Na całym świecie korpusy Armii Zbawienia mają Ławy Miłosierdzia. Cieszymy się, że dzięki hojności Armii Zbawienia w Danii dysponujemy nimi również w Polsce. 

Ławy miłosierdzia symbolizują nieustające wezwanie Boga do spotkania ze swoim ludem. Tak jak lud Boży, w Księdze Wyjścia, wiedział, że spotka się z nim, tak i my wiemy, że Bóg spotyka się z nami, gdy klękamy przed Nim w naszych ławach. 

Chociaż możemy się modlić w dowolnym miejscu, czasami  może być pomocna publiczna modlitwa i rozmowa z Bogiem w takim miejscu. Tutaj można podejmować ważne decyzje, gdyż jest to miejsce skruchy i przebaczenia, a także miejsce dzielenia się i oddania. Tutaj możemy doświadczyć głębokiej i obfitej łaski Bożej, prosząc Go o zbawienie. Ławy miłosierdzia mogą być używane przez każdego, w dowolnej chwili, a szczególnie na spotkaniach Armii, zwłaszcza w odpowiedzi na głoszone słowo, gdy wszyscy są zaproszeni do pokornej społeczności z Panem. 

Jesteśmy wdzięczni za to, że w każdym Korpusie w Polsce otrzymaliśmy ten cenny dar, który umożliwia na spotkanie z Panem. 

 „I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota: długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia; dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz Świadectwo, które dam tobie. Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką Świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom.” (Druga Księga Mojżesza 25, 17–22)

 

Wróć