Liderka AZ Camilla Thomas wzięła udział w konferencji pt.  „Głos migrantek w Polsce”


Liderka AZ Camilla Thomas wzięła udział w konferencji pt.  „Głos migrantek w Polsce” w Warszawie. Omówiono aktualne wyzwania i możliwe rozwiązania. 

Z ostatnich badań wynika, że ​​87% kobiet przyjechało do Polski bez męża. W grupie znajdują się starsze kobiety/babcie. Kobiety liczą na swoje oszczędności, pomoc rządu i organizacje pozarządowe takie jak Armia Zbawienia. Ich oszczędności się kończą. 70% ukraińskich imigrantek są gotowe do podjęcia pracy. 61%  już zaczęło szukać pracy w Polsce. Problemy, z jakimi się borykają, to bariera językowa, brak opieki nad dziećmi i problemy związane z zakwaterowaniem. 6% ma dzieci ze specjalnymi potrzebami. Te czynniki uniemożliwiają kobietom wejście na rynek pracy. 

Migranci nieukraińskiego pochodzenia przybywający z Ukrainy, na przykład studenci afrykańscy lub inni pracownicy, również mają sporo wyzwań. Większość wróciła do swojego kraju lub przeniosła się do innych krajów europejskich w nadziei na kontynuację studiów. Widzimy ryzyko handlu ludźmi zwłaszcza grupy osób, która nie chce rejestrować się w Polsce ze względu na ryzyko odsyłania do kraju pochodzenia. Niewielu nie-Ukraińcom udało się znaleźć pracę w Polsce, a niektórzy czują się dyskryminowani, bez żadnej formy wsparcia ze względu na nieukraińskie pochodzenie, mimo że są również uchodźcami wojennymi. 

AZ codziennie pomaga uchodźcom w miastach i okolicach, gdzie działają Korpusy AZ, a także uświadamia uchodźcom ryzyko handlu ludźmi. 

Wróć