Lista Modlitw Czerwiec 2014

Prośby modlitewne

Modlitwa za dziewczynki i edukację

Prosty akt edukacji dziewczynek jest pod atakiem przez lata i to nie tylko w Nigerii. Porwanie prawie 300 Nigeryjskich uczennic w ostatnim miesiącu przez islamskich bojowników podkreśliło trudną rzeczywistość młodych kobiet, które śmią się uczyć. Pamiętamy o tym, że nie jest to coś co po prostu dzieje się gdzieś na świecie, ponieważ jako Armia Zbawienia jesteśmy dotknięci tym oporem przed edukowaniem dziewczynek, dlatego że często zapewniamy tą edukację w warunkach oporu.

Odpowiadanie na potrzeby i prawa kobiet i dziewczynek wokół świata jest kluczowe przy zwalczaniu ubóstwa, osiąganiu sprawiedliwości społecznej i przyspieszaniu postępu we wszystkich celach naszego światowego rozwoju. Teraz już szesnastoletnia Malala Yousafzai prawie została zabita, gdy talib strzelił do niej, po tym jak wsiadła do szkolnego autobusu w 2009 roku.

Szkoły nie są odporne na przemoc napędzaną wojnami, które miały miejsce w Afganistanie przez ostatnią dekadę. Według ONZ od 2009 do 2012 było przynajmniej 1110 udokumentowanych ataków na szkoły, takich jak podpalenia, eksplozje i samobójcze bomby.

Motywami szkolnych ataków jest sprzeciwianie się "zachodnim naukom", zauważalna przynależność do zachodnich grup i edukacja dziewczynek.

W ostatnich latach somalijskie dzieci były ofiarami samobójczych zamachów bombowych na terenach szkół. Asz-Szabab - komórka Al-Kaidy, która we wrześniu przeprowadziła atak na Kenijskie centrum handlowe, obierała sobie za cel szkoły, w które ściśle nie spełniały restrykcyjnej ideologii islamskiej.

Według raportu Globalnej Koalicji: "Ta przemoc i nękanie spowodowały ucieczki nauczycieli, zamykanie setek szkół na różnej długości czas, w dużej liczbie rzucanie nauki przez uczniów, szczególnie dziewczynki."

W zachodnio-afrykańskim państwie Mali ubóstwo jest główną przeszkodą dla edukacji, gdzie tylko ok.56% dziewczynek uczęszcza do szkoły podstawowej - dla porównania chłopców 70%.

Według UNICEF dziewczynki znajdują się pod intensywnym naciskiem, by zostawały w domu do pomocy przy pracach domowych. Od niektórych również się oczekuje, że będą pracowały jako dzieci w państwowych kopalniach złota.

Wojna, która wybuchła w Syrii trzy lata temu głównie dotknęła dziewczynki, których większość otrzymywała edukację, ale od czasu walki musiały ją porzucić. Fizycznie jest tam mniej miejsc do nauki od wybuchu wojny. W kwietniu 2013 ONZ dowiedziała się, że 2 455 z 22 000 szkół zostało uszkodzonych lub znisczonych i prawie 2 000 zostało przemienionych na schroniska.

Jako że sytuacja ekonomiczna ludzi się pogorszyła, pomysł by wydawać za mąż dzieci staje się bardziej atrakcyjny.

Przemoc również sprawiła, że przerażone rodziny chcą trzymać swoje dzieci, głównie dziewczynki w domach.

Módl się o bezpieczeństwo dziewczynek, gdy idą do szkoły

Podróż z i do szkoły może być ryzykowna dla dziewczynek, szczególnie w na obszarach wiejskich, gdzie dzieci muszą iść przez bardzo długą odległość. Nawet starsze dziewczyny muszą opuszczać swoje wiejskie społeczności, by móc kontynuować naukę na studiach wyższych, co czyni je podatne na ataki miejskim otoczeniu.  Badanie UNICEF-u z 2009 roku, przeprowadzone w Zimbabwe pokazuje, że dziewczynki są sześć razy częściej wykorzystywane seksualnie niż chłopcy.

Prosimy Boga by zważył na pragnienie serc tych dziewczynek, które chcą się stać wyedukowanymi i żeby zapewnił im bezpieczeństwo na ich drodze do i ze szkoły oraz podczas zajęć.

List do Rzymian 12:2
A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.

Księga przypowieści Salomona 18:15
Serce rozumne nabywa mądrości, a ucho mędrców szuka wiedzy.

Wróć