Lista Modlitw Kwiecień 2014

Zmierzanie w kierunku kosztownej przyszłości.

Komisja ds. Statusu Kobiet w marcu tego roku poprowadziła swoją pięćdziesiątą ósmą sesję w Nowym Jorku. Trwała ona 10 dni, jej tematem były „Wyzwania i Osiągnięcia w Realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.” Ekumeniczne Kobiety - grupa,która również zawiera Salwacjonistki, spotykała się każdego poranka na nabożeństwa, które badały główny temat. Poniżej znajdują się materiały, które były używane podczas tych dni.

 

 1. Temat na dziś: Razem w Odpowiedzi

  Tekst Biblijny: Ew. Łukasza 18:1-8
  “Opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Powiedział tak: Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie: Chociaż nie boję się Boga i nie liczę z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. I Pan podsumował: Zauważcie jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam: Szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

  Wartości w tekście do refleksji: sprawiedliwość i wytrwałość.

  Modlitwa:
  Wszechmocny i wieczny Boże, niech Twoja łaska wznieci w nas wszystkich miłość do wielu nieszczęśliwych ludzi, których bieda i niedola sprowadzają do życia w nędznych warunkach. Wzbudź w sercach tych, którzy nazywają Cię Ojcem, głód i pragnienie sprawiedliwości społecznej i miłości wyrażanej w czynie i w prawdzie. Obdarz, Panie, pokojem nasze dni, nasze dusze, nasze rodziny, nasze państwa i daj pokój pomiędzy narodami. Amen.

 2. Temat na dziś: Millenijny Cel Rozwoju 1: Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu.

  Tekst Biblijny: 2 Księga Królewska 6: 24-30a
  (Ostrzeżenie – poniższy tekst jest szokującą historią desperacji i podstępu!)
  “Następnie Ben-Hadad, król Aramu, zgromadził całe swoje wojsko i wyruszywszy obległ Samarię. I nastał w Samarii wielki głód, gdy ją oblężono, tak że doszła cena łba oślego do osiemdziesięciu srebrników, a ćwierć wiadra gnoju gołębiego do pięciu srebrników. Gdy pewnego razu król izraelski przechodził po murze miejskim, zawołała na niego pewna kobieta, mówiąc: Ratuj mnie, panie mój, królu! A on odpowiedział: Jeżeli cię Pan nie uratuje, jakże ja cię uratuję? Czy z klepiska, czy z tłoczni? Król zapytał ją jeszcze: Co ci jest? A ona odpowiedziała: Ta oto kobieta rzekła do mnie: Daj twego syna i zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro! I tak ugotowałyśmy mojego syna i zjadłyśmy go; ale gdy następnego dnia rzekłam do niej: Daj ty twego syna, abyśmy go zjadły, ona ukryła swego syna. Gdy król usłyszał słowa tej kobiety, rozdarł swoje szaty.”

  Wartości w tekście do refleksji:  realia desperacji.

  Modlitwa: modlitwa, gdy jesteśmy przytłoczeni i zdesperowani.
  “Głośno do Pana wołam,
  Głośno Pana błagam.
  Wylewam przed nim moją prośbę
  I o niedoli mej opowiadam.

  Gdy duch mój omdlewa we mnie,
  Ty znasz ścieżkę moją;
  Na drodze, którą chodzę,
  Zastawili na mnie sidła.
  Patrzę w prawo i widzę
  - Nikt nie zważa na mnie.
  Nie ma dla mnie ucieczki,
  Nikt się nie troszczy o mnie.

  Panie do ciebie wołam.
  Rzekłem: Tyś moją nadzieją,
  Tyś działem moim w krainie żyjących

  Słuchaj uważnie błagania mego,
  Bom bardzo udręczony,
  Wybaw mnie od prześladowców moich,
  Bo są silniejsi ode mnie!

  Wywiedź mnie z więzienia,
  Abym wysławiał imię twoje!
  Zaiste, otoczą mnie sprawiedliwi,
  Gdy mi swą dobroć okażesz.”

  Psalm 142

 3. Temat na dziś: Millenijny Cel Rozwoju 7: Zapewnianie równowagi środowiska.

  Tekst Biblijny: Joba 12:7-10

  “Naprawdę, pytaj się bydła, a nauczy cię,
  i ptactwa niebieskiego, a powie ci,
  Albo zwierząt polnych, one pouczą cię,
  i ryb morskich, a one odpowiedzą ci.
  Kto spośród nich wszystkich nie wie,
  że dokonała tego ręka Pana?
  W jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia
  i duch wszystkich ludzi.

  Temat do refleksji: uczenie się od stworzenia

  Modlitwa:
  Boże Ojcze nasz, powierzyłeś ziemię w nasze ręce i zobowiązałeś nas do dzielenie się jej bogactwami. Daj nam odwagę do tego byśmy ciężko pracowali i robili niezbędne poświęcenia by wypełnić Twoją wolę. Prosimy oto przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

 4. Temat dnia: Millenijny Cel Rozwoju 8: Globalne partnerstwo i rozwój

  Tekst Biblijny: Objawienie 22:1-5
  „I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków.”

  Tematy z tekstu do refleksji: wypełnienie proroctwa, pracowanie razem dla pokoju, sprawiedliwości i równości.

  Modlitwa:
  Duchu Święty, Ty możesz zmienić nasze serca i umożliwić nam kochanie. Proszę zmień serca wszystkich nas, którzy chcą wojny i zabrać innym ich wolność i ich chleb. Wzmocnij tych, którzy cierpią w walce z opresjami. Wznieć w sercach wszystkich ludzi pragnienie pokoju I sprawiedliwości, i odwagę by je spełnić. Amen.

Refleksja:

Jezus „stanowczo” wybiera się do Jerozolimy. Po drodze spotyka się z odrzuceniem ze strony ludzi, których etniczne, kulturowe i religijne różnice oddzieliły ich od Niego. On również musi ustosunkować się do arogancji i niezrozumienia swoich kompanów podróży – uczniów. On również odpowiada na wyzwania trzech ludzi, którzy mówią, że chcą pójść za Nim, a jednak nie chcą się zmierzyć z kosztami uczniostwa. Jezus doświadcza wszystkich tych trudności, wiedząc że Jego ostateczne, osobiste ofiarowanie się za świat będzie miało miejsce tam, gdzie tak „stanowczo” zmierza. Co za determinacja. Co za kosztowna podróż.

Pójście za Jezusem ma swoje koszta. Czy my stanowczo idziemy w kierunku kosztownych działań, czy staramy się z nich wycofać albo staramy się je przekształcić by pasowały do naszego poziomu komfortu?

 

Modlitwa 1:

Panie, Twoje Słowo mówi nam, że Twoja łaska jest dla nas wystarczająca, i że Twoja siła jest doskonała w naszej słabości1, a jednak boimy się braku łaski i staramy się być tak silnymi osobiście. Pomóż nam być pewnymi tego, że nie idziemy przez życie sami, że Twoja łaskawa obecność jest zawsze przy nas. Pomóż nam wyjść na przód w Twojej sile i wiele razy uświadamiać sobie, że nasze osobiste słabości nie przekreślają zwycięskiego życia. Bądźmy wstanie zdecydowanie iść na przód w kierunku wyzwań życia, wiedząc że Twoja łaska i siła jest zawsze z nami.

 

Refleksja:

Do czego Bóg mnie powołał bym się z tym zdecydowanie zmierzył/a?

 

Modlitwa 2:

Ojcze Niebieski, niech wszystko co robię się zaczyna z Twojej inspiracji, kontynuuje z Twoją pomocą i staje się doskonałe pod Twoim prowadzeniem. Kiedy zdecydowanie zmierzam drogą życia, którą Ty wybrałeś dla mnie, proszę prowadź mnie w codziennych działaniach i pomóż mi wytrwać w miłości i szczerości.

 

Refleksja:

Jak zazwyczaj reaguję na sprzeciw?

 

Modlitwa 3:

Panie bądźmy zawsze wstanie zauważać, że to ta podróż sama w sobie jest ważna. Pomóż nam odkrywać więcej Twojej prawdy i boskości jak będziemy podróżować sami jaki i w towarzystwie Twoich ludzi. Pomóż nam się nie bać wymagań podróży lub naszych współtowarzyszy, ale raczej znajdywać wielkość łaski i zadowolenia w społeczności, gdy będziemy podróżować razem. Panie prowadź nas ponad wygodą, przyjemnością i prostotą do miejsc wyzwań, które wymagają bezwzględnego zaufania Bogu, któremu służymy.

 

Refleksja:

Co musimy zostawić za sobą by być wiernymi uczniami Jezusa?

 

Modlitwa 4:

Modlitwa o temacie podróżowania ( z „Wiary i Uwielbienia” – chrześcijańskie modlitwy i zasoby)

Twoje życie było podróżą

Od momentu, w którym się narodziłeś.

Od narodzenia do śmierci.

Od stajni betlejemskiej

Do krzyża Golgoty.

Jak często nie rozumiemy,

Że zakończenie Twojej podróży

Było nieuniknione,

Że Ty rozumiałeś to

Od samego początku,

A jednak szedłeś tą ścieżką,

Która była dla Ciebie.

W porównaniu

Nasze życie wydaję sie trywialne,

Te zwroty i zakręty, które wybieramy

Często są wybrane pod wpływem impulsu,

Bez żadnego jasnego zrozumienia skutków.

Dziękuję Ci Jezu.

Dziękuję Ci, że kochałeś ludzkość wystarczająco

By przejść przez tą podróż,

Nawet, gdy odczuwałeś ból odrzucenia,

Ból rzęs,

Ból paznokci,

Ból krzyża.

 

© John Birch http://www.faithandworship.com/prayer_journey.htm#ixzz2uEoMnfYD
Pod licencją Creative Commons.

 

Refleksja - podsumowanie:

Panie daj mi postanowienie pójścia za Tobą całym moim życiem, gdziekolwiek mnie poprowadzisz.

[1] 2 Koryntian 12:9

Wróć