Lista Modlitw: Listopad 2014

Prośby modlitewne

Bezgraniczna wolność od –

‘…uwolnionym będę.’

 

„A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność” (2 Koryntian 3:17)

 

Komentarz Biblijny mówi o 2 Koryntian 3:17: „Jeśli ufamy Chrystusowi, że nas zbawi, to On zdejmie z nas ciężar starania się Go zadowolić i poczucia winy, że nam to nie wychodzi.”

 

Bóg zapewnia nam wolność od grzechu i potępienia. Uznał nas za niewinnych i zaoferował nam nie tylko wolność, ale i moc wykonywania Jego woli.

 

Przez wiarę w Jezusa możemy mieć wolną, otwartą i wzrastającą relację z Bogiem. Przez Ducha jesteśmy uwolnieni od tych wszystkich wymagających i ograniczających nas skutków grzechu. Jesteśmy wolni, by stać się nową osobą. Więc jeśli mamy wziąć te zbawienie od Boga – tą możliwość uwolnienia od rzeczy, które ograniczają i związują nasze życie – to czy jesteśmy przygotowani na to by przekazywać tą samą możliwość naszym braciom i siostrom, którzy nadal żyją związani i ograniczeni swoimi wyborami i grzechem, który utrudnia życie i kontroluje.

 

Czy będziemy im mówić o Bogu wolności i uwolnienia, czy przedstawimy im Go?

Modlitwa: „Moja wiara staje się coraz bardziej śmiała”
                Panie, daj mi odwagę, by mówić o Tobie i właściwe słowa, by to robić.

 

Czy widzą oni w nas znaki wolności od grzechu i uwolnienia od ograniczających życie działań?

Modlitwa: „Moja wiara staje się coraz bardziej śmiała”
                Panie, pomóż mi wzrastać w wiedzy o Tobie i o Twoim planie dla mojego życia, tak abym mógł być                               prawdziwie wolny od rzeczy, które ograniczają i niszczą moją możliwość na pełnie życia.

 

Czy będziemy chodzić z tymi i zachęcać tych, którzy się potykają i upadają, starając się zrozumieć i zaakceptować Boży przekaz wolności dla ich życia?

Modlitwa: „Moja wiara staje się coraz bardziej śmiała”
                Panie, czasami jestem bardziej świadom upadków innych, niż Twojej mocy do przemieniania ludzkich żyć.                     Pomóż mi się wiernie modlić, w imieniu  świata, nawet o te rzeczy, które wydają się być niemożliwe do                         zmiany. Panie, naucz mnie jak się modlić!

 

Czy będziemy wspierać pracę Chrystusa w ludziach, czy raczej będziemy ograniczać ich przemianę przez sceptycyzm do wolności w Chrystusie?

Modlitwa: „Moja wiara staje się coraz bardziej śmiała”
                Panie, modlę się byś uwolnił tych, którzy są związani swoimi wyborami życiowymi albo wtrącaniem się                           innych w to jak mają żyć. Daj mi możliwości by mówić o Tobie i wolność, która jest w Tobie.

 

Spędź moment na modlitewnej refleksji i wypowiedz szczególną modlitwę o osobę lub grupę, której brak wolności w jej życiu. 

Wróć