Lista Modlitw: Październik 2014

Prośby modlitewne

Bezgraniczna Wiara

 

Psalm 24

Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach I utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co go szukają, Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. Podnieście, bramy, wierzchy wasze, I podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały! Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście, bramy, wierzchy wasze I podnieście się, bramy prastare, Aby wszedł Król chwały! Któż jest tym Królem chwały? Pan Zastępów! On jest Królem chwały!

 

“Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy” (2 Koryntian 3:12).

 

"Bóg powołał Mojżesza do wyprowadzenia Izraela z Egiptu, nie do ochraniania ich w Egipcie; do atakowania i pokonania wrogich krajów, a nie do ochrony Izraela przed nim. Bóg wysłał Jozuego, by ten najeżdżał i zdobywał, a nie negocjował ugody. Duch Święty został zesłany w Zielone Świątki nie po to, by kościół miał komfort i błogosławieństwa, ale po to by uczynić kościół niezwyciężonym. Broń naszej duchowej walki, mówi Paweł, to nie broń obronna, ale broń do ataku."
Wesley Duewel, Touch the World through Prayer, Zondervan, Grand Rapids, 1986.

 

My nie mamy “trzymać fortu” dopóki Jezus nie przyjdzie i nas nie uratuje, my mamy ruszyć na bramy piekła.

 

Czy modlimy się w pewności zależności od Boga w obecnym światowym kryzysie, kiedy chrześcijanie giną za swoją wiarę? Kiedy ludzka nieludzkość zdarza się bez końca? Kiedy w imieniu religii ekstremistyczni bojownicy odbierają życie bez mrugnięcia okiem?

 

Refleksja:

“Ziemia jest Pańska!”...nawet gdy ludzie starają się wybić nawzajem, zniszczyć planetę na wiele różnych sposobów. Nawet kiedy terror pożera całe wioski i ludzi, kiedy wściekłość i chciwość wojny jest powszechna.

 

Razem z psalmistą ogłaszam: „Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę?” (Psalm 27). Bóg oferuje pomoc na dziś i nadzieję na przyszłość. Niezachwiana wiara w Boga to jest nasze antidotum na strach!

 

Modlitwa:

Panie, pozostaję w Twojej obecności i poszukuję Twojego kierunku, kiedy płaczę za mój świat:

 

 „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.” (Rzymian 5:1,2)

 

Panie, modlę się za moich prześladowanych braci i siostry, którzy żyją w okrucieństwie, którego nie mogę zrozumieć i zaakceptować. Panie, naucz mnie jak się modlić… (czas ciszy, podczas którego Pan poprowadzi Twoje myśli, kiedy Ty modlitwą wchodzisz w interakcję z Nim).

 

Panie, modlę się za światowych przywódców, którzy odpowiadają na wojny i grożą wojnami. Daj im mądrość, wkraczaj tam, gdzie ludzkie uczucia mogłyby stworzyć nowe lub pogorszyć zaistniałe już sytuacje… (czas ciszy…).

 

Panie, modlę się za ludzi wiary, żeby oni żyli zgodnie z prawymi, pozytywnymi elementami swojej wiary i żeby nie używali religii jako etykietki dla ekstremistów i zachowań przepełnionych nienawiścią. Niech my, którzy uhonorowujemy Ciebie, znajdziemy sposoby na wyrażanie chrześcijańskiej miłości, kiedy sprzeciwiamy się nieakceptowalnym działań w imieniu religii… (czas ciszy…).

 

 

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.
(Efezjan 6:10-18)

 

 „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Rzymian 5:1)

Wróć