Lista Modlitw: Sierpień 2014

Bezgraniczna Miłość

Miłość Boża nie jest ograniczona przez czas. Prawdziwa natura Boża, wiecznie Ojciec, Syn i Duch Święty, jest miłością.

Boża miłość nie jest ograniczona przez miejsce. „Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, I tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy I chciał spocząć na krańcu morza, Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, Dosięgłaby mnie prawica twoja.” (Psalm 139: 8-10)

Boża miłość nie jest ograniczona zagrażającymi okolicznościami „…Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rzymian 8:38-39)

Boża miłość nie jest ograniczona przez płeć, rasę, sytuację ekonomiczną lub socjalną, kondycję moralną i duchową. „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Ew. Jana 3:16)

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (Rzymian 5:8)

Więc modlimy się…

Adoracja

Stajemy zdumieni starając się pojąć ogrom miłości Bożej. Jak napisał Charles Wesley:

„Niesamowita miłość. Jak to może być,
że Ty, mój Boże, musiałeś umrzeć za mnie?
On opuścił tron swojego Ojca na górze,
Tak wolna, wieczna jest Jego łaska,
Opróżnił się ze wszystkiego prócz miłości
I wykrwawił się za beznadziejny wyścig Adama.
To całe miłosierdzie, ogromne i wolne.
O mój Boże, ono okazało się dla mnie.”

Dziękczynienie

Składamy dzięki, że jesteśmy objęci miłością Bożą.

Składamy dzięki za tych, którzy ukierunkowują nas w stronę Boga.

Wstawiennictwo

Modlimy się, żeby wszyscy mogli pić z Bożej satysfakcjonującej dobroci.

Szczególnie się modlimy o tych, którzy nie czują się wartymi Bożej, kochającej uwagi.

“Oni powinni nadejść ze wschodu, oni powinni nadejść z zachodu,
i zasiąść w Królestwie Bożym.
I bogaci, i biedni, wzgardzeni, zmartwienia,
Oni zasiądą w Królestwie Bożym.
Nikt nie będzie się pytał kim oni byli
Pod warunkiem, że ich szaty będą czyste;
Oni powinni nadejść ze wschodu, oni powinni nadejść z zachodu,
i zasiąść w Królestwie Bożym.

Oni powinni nadejść ze wschodu, oni powinni nadejść z zachodu,
i zasiąść w Królestwie Bożym.
By być powitanymi i błogosławionymi przez ich Ojca.
Oni zasiądą w Królestwie Bożym.
Czarni, biali, ciemni, bladzi,
Twój kolor nie będzie się tam liczył;
Oni powinni nadejść ze wschodu, oni powinni nadejść z zachodu,
i zasiąść w Królestwie Bożym.”

Wyznanie

Modlimy się o wybaczenie, jeśli stanęliśmy na czyjejś drodze usłyszenia o Jezusie, widzenia Jezusa, zaakceptowania Jego miłości dla niego czy dla niej. Modlimy się o to byśmy stawali się zaangażowani w świadczenie o bezgranicznej miłości Boga.

Wróć