Mianowanie pierwszego Porucznika w Polsce

Popołudniu w sobotę 18go listopada, po Zgromadzeniu Ogólnym, mieliśmy wielki powód do świętowania. Z tej okazji dzieci z Korpusu Warszawskiego, śpiewały nam o Jezusie, który jest „lepszy niż Superman”. Każdy Oficer Korpusu wziął aktywny udział w popołudniowym nabożeństwie.

Polscy Oficerowie Korpusów (Kap. Nadzw. Krzysztof Steiner z Malborka, Sierż. Bożena Olszewska ze Starachowic i Kap. Nadzw. Gabrielle Głodek z Warszawy) modlili się ze swoimi Oficerami Regionalnymi Kap. Caroline i Philipem Jamesami oraz Naczelnym Sekretarzem Hervé Cachelin za Porucznika Ryszarda Potockiego, który służy jako Oficer Korpusu w Rzeszowie, na południowym wschodzie kraju. Prowadzi tam wiele działań przy wsparciu swojej żony – Marii.

Ryszard Potocki został mianowany Oficerem w randze Porucznika. Poproszono go o opowiedzenie swojego osobistego świadectwa. Porucznik oparł swoje słowa o fragment z Ew. Mateusza 16:24-25: „Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je”.  Wyjaśnił skąd wzięła się jego życiowa ambicja, by służyć Bogu i w jaki sposób doszło do tego, że zaczął służyć w szeregach Armii Zbawienia i co doprowadziło do tego momentu.

Zachęcamy was do modlitwy o Ryszarda, jego rodzinę i Armię Zbawienia w Polsce.

Wróć