Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Ofiary Handlu Ludźmi – niedziela 25 września 2022 r.

Armia Zbawienia jest wysoce zaangażowana w walkę i reagowanie na współczesne niewolnictwo i handel ludźmi. Mamy zaplecze teologiczne i historyczne. Wierzymy, że modlitwa jest fundamentalnym, niezbędnym i potężnym narzędziem walki o wolność i pracę na rzecz świata wolnego od wyzysku.

Współczesne niewolnictwo powstaje w wyniku warunków ekonomicznych, społecznych, kulturowych i prawnych, tworzących stan bezbronności osób zniewolonych. Obecnie ponad 40 milionów mężczyzn, kobiet i dzieci na całym świecie są dotknięci współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi. Wśród nich ponad 15 mln. są w przymusowych małżeństwach, ponad 24 mln. – w pracy przymusowej. Około 30 % wśród wykorzystywanych osób to dzieci.

W JAKI SPOSÓB ARMIA ZBAWIENIA REAGUJE GLOBALNIE?

Aktywnie reagujemy na współczesne niewolnictwo i handel ludźmi w 108 krajach poprzez osiem głównych obszarów działania: modlitwa, profilaktyka, uczestnictwo, ochrona, ściganie, partnerstwo, polityka i badania. Każde terytorium/kraj ma osobę kontaktową do rozwijania pracy w tych obszarach. Zapraszamy do przyłączenia się wszystkich chętnych. W 2021 roku udzieliliśmy pomocy 9795 ocalałym.

Każdego roku jedna niedziela we wrześniu jest poświęcona Międzynarodowemu Dniu Modlitwy za Ofiary Handlu Ludźmi i stanowi ważny punkt modlitwy, aby wspierać osoby uwikłane w handel ludźmi i osoby pracujące z ofiarami. To dzień, w którym wszyscy związani z Armią Zbawienia na całym świecie mogą podnieść swój głos i wspólnie wołać o sprawiedliwość i wolność.

Tegorocznym tematem jest Beyond the Dark (Poza ciemnością), zainspirowany wersetem biblijnym z Ew. św. Jana 10:10: „Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości.” Tego dnia Armia Zbawienia publicznie deklaruje swoje zaangażowanie w pomoc ofiarom w ich przejściu z ciemności do światła.

Wróć