Międzynarodowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Od 2014 roku 30 lipca jest Międzynarodowym Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi. Z tej okazji zorganizowaliśmy w lokalu PaństwoMiasto przy ulicy Andersa wydarzenie pod tytułem "Niewolnicy XXI w. – historie filmowe".

Podczas spotkania zaprezentowaliśmy blok krótkich filmów poruszających zagadnienie zniewolenia poprzez pracę (jedna z form współczesnego niewolnictwa). Po pokazie odbyła się niezwykle interesująca dyskusja poruszająca zagadnienia związane z sytuacją Polaków za granicą, sytuacją cudzoziemców w Polsce, cechami pracy przymusowej, współczesnym niewolnictwem w Europie.

Filmy zostały stworzone przez brytyjska organizację Unchosen - Films Against Slavery. Wykorzystuje ona moc obrazów do walki ze współczesnym niewolnictwem, w tym z handlem ludźmi, wykorzystywaniem dzieci, zmuszaniem do przestępczości, niewolą domową, wykorzystywaniem seksualnym i pracą przymusową (zniewoleniem poprzez pracę).

Z okazji tego szczególnego dla nas dnia, nasza pracowniczka Paulina Mroczkowska napisała artykuł "Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi – 30 lipca. Handel ludźmi w XXI w.".

Wróć