Miej serce

Pod tym hasłem korpus Armii Zbawienia w Rzeszowie organizuje pomoc socjalną dla osób bezdomnych i potrzebujących. Obszar naszych działań sięga poza granice Rzeszowa, gdzie niesiemy pomoc wszystkim tym, którzy o taką pomoc poproszą. Pomoc ta dotyczy nie tylko zaopatrzenia w produkty spożywcze, higieniczne czy odzież, ale naszym celem jest też pomoc psychologiczna i duszpasterska. Na terenie miasta Rzeszowa przy pomocy wolontariuszy organizujemy tzw. patrole socjalne, podczas których dostarczamy żywność osobom bezdomnym i starszym. Jeżeli masz problemy, potrzebujesz pomocy, możemy zaoferować naszą pomoc. Nasz kontakt: Armia Zbawienia ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów, tel. 605-035-021.

Wróć