Modlitwa za dzieci i młodzież

Armia Zbawienia zaprasza wszystkich 28 Marca dołączyć się do modlitwy za dzieci i młodzież ponieważ na całym świecie aż 48,8% nastolatków twierdzi, że było ofiarą agresji lub przemocy, 60% dzieci codziennie głoduje, a ponad 45 % młodych ludzi żyje w ubóstwie. 

Wróć