Nadzieje na Zgromadzeniu Ogólnym

W sobotę, 3 listopada w Warszawie, w Armii Zbawienia w Polsce odbyło się coroczne Zgromadzenie Ogólne. Przedstawicielem Terytorium był naczelny sekretarz podpułkownik Hervé Cachelin.

Armia jest zawsze w ruchu, i tak jest też w Polsce i wszędzie tam, gdzie służymy (Warszawa, Starachowice, Malbork i Rzeszów). Każde miejsce ma swój unikalny charakter i związane z nim trudności, ale razem służymy jednemu celowi, który według naszego byłego generała Johna Gowansa: « Jesteśmy tu by zbawiać́ dusze, wychowywać́ świętych i służyć́ cierpiącej ludzkości»

W ostatnim roku zyskaliśmy dwóch kolejnych oficerów w Polsce (poruczników Dominika Domańska i Oleg Samoilenko) oraz zaczynamy nową działalność w Warszawie Śródmieściu, co sprawia, że wszyscy patrzymy w przyszłość.

Mniej optymistyczne wygląda sytuacja finansowa. Chcielibyśmy zorganizować wakacyjny obóz dla rodzin latem 2020 r. Nie mamy na to wystarczająco funduszy, ale jesteśmy wdzięczni naszym przyjaciołom z grup dla kobiet z Niemiec, którzy z zaangażowaniem starają się pomóc w tym zakresie. Problemy finansowe dotykają również kwestii wynagrodzeń i wspólnie szukamy najlepszych sposobów uzyskania wsparcia. Szczególnym wyzwaniem jest to, że Armia Zbawienia chce wspierać najbiedniejszych i najsłabszych ludzi, także na warszawskiej Pradze-Północ. Szukamy sposobu, w jaki możemy wspierać potrzebujących, zwłaszcza osoby bezdomne, nie przeszkadzając przy tym w okolicy.

 

(Gabrielle Głodek) 

Pośród wszystkich tych wyzwań podpułkownik Hervé Cachelin zachęcał nas wszystkich do ufania Bogu i do kontynuowania walki o dobro w Jego mocy.

Wróć