Nowości w projekcie przeciwdziałania handlowi ludźmi

Od stycznia 2020 r. warszawskie biuro projektu przeciwdziałania handlowi ludźmi działa w nowej obsadzie kadrowej. Koordynatorem Projektu jest Karol Templin, asystentką w Projekcie – Natalia Andruszko.

Zmiany stały się okazją do odświeżenia kontaktów z najważniejszymi interesariuszami, (m.in. z przedstawicielami: Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii W Warszawie, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Fundacji La Strada, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu miasta stołecznego Warszawy, oraz reprezentantami Armii Zbawienia z innych krajów: na Ukrainie, w Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Kontynuujemy działania prewencyjne, mające na celu ograniczenie ilości obywateli polskich, którzy padają ofiarami przestępstwa handlu ludźmi za granicą.

Pracowniczki biura projektu w Malborku uczestniczą w cyklicznych, odbywających się 2 razy w miesiącu, spotkaniach z osobami bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku. W czasie dwóch pierwszych miesięcy 2020 r. odbyło się 5 takich spotkań, w których wzięło udział łącznie 67 osób.

Prowadzimy ponadto szkolenia dla multiplikatorów- specjalistów, którzy w na co dzień pracują z osobami należącymi do grup podwyższonego ryzyka. Malborska część zespołu przeprowadziła dwa szkolenia dla doradców zawodowych lokalnych szkół ponadgimnazjalnych w Malborku i Ostrowie Wielkopolskim, w których uczestniczyło 28 osób. Warszawski zespół projektu, w ramach dwóch szkoleń, odbywających się we Wrocławiu i Rudzie Śląskiej, przeszkolił blisko 40 osób- zatrudnionych w urzędach pracy, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Uczestnicy tych szkoleń otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych na temat zagrożenia handlem ludźmi i współczesnym niewolnictwem, do wykorzystania w bieżącej pracy.

Dodatkowo w ramach dni doradztwa zawodowego w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Henryka Sienkiewicza w Malborku działał mobilny punkt weryfikacji ofert pracy. Pracowniczki projektu pomagały młodym osobom, które rozważają wyjazd do pracy podczas wakacji sprawdzić, czy wybrana przez nich oferta pracy za granicą jest godna zaufania.

Działania szkoleniowe, chwilowo zawieszone kontynuowane będą po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego. Stale, zdalnie, dostępna jest pomoc Punktu Weryfikacji Ofert Pracy.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Wróć