Zaprzysiężenie 11 listopada 2018

W dniu 11 listopada 2018 roku w korpusie armii zbawienia w Rzeszowie, odbyło się uroczyste nabożeństwo podczas którego, dokonano ceremonii zaprzysiężenia nowego żołnierza. Nabożeństwo prowadził pastor Ryszard Potocki, który wygłosił kazanie pt. Tryptyk ewangeliczny - pójdź za mną, w oparciu o fragment ewangelii Łukasza 9,57-62.

Pastor zwrócił uwagę na rozpowszechniające się w chrześcijaństwie zjawisko "taniej łaski' i zmianę kerygmatu apostolskiego, który niesie niebezpieczeństwo powierzchownego nawrócenia. Konsekwencją takiego wyboru jest model chrześcijaństwa stworzony na nasz' wzór i podobieństwo'. Jest to próba zastąpienia chrystocentryzmu antropocentryzmem. Wezwanie 'pójdź za mną, nie jest możliwe bez podęcia teologii krzyża. Takie chrześcijaństwo jest utopią i prowadzi do zwiedzenia. Kościół współczesny przeżywa poważny kryzys doktrynalny i duchowy. Jedynie powrót do źródeł, jest nadzieją na obudzenie się z duchowego letargu. W niedzielnym nabożeństwie udział wzięli Caroline i Philip James regionalni dowódcy armii zbawienia w RP. I licznie przybyli członkowie lokalnej wspólnoty. Ceremonii zaprzysiężenia dokonał kapitan Philip James, który przyjął wyznanie wiary nowo przyjętego żołnierza. Nabożeństwo zakończyło się skromną agape. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu tego spotkania, a w szczególności asystentowi pastora Mateuszowi, za profesjonalną oprawę nabożeństwa. Nowo przyjętemu żołnierzowi, życzymy bożego błogosławieństwa.

Wróć