Poświęcenie pierwszego budynku AZ

Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb […] wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności […] I Pan będzie ciebie stale prowadził.” (Izajasza 58: 9-11)

To są te słowa, które przeczytała Bożena Olszewska - Liderka Korpusu w Starachowicach, jako wstęp do ceremonii pobłogosławienia nowego, pierwszego budynku Armii Zbawienia w Polsce, który znajduje się w Starachowicach. Potrzebujący ludzie zaglądali przez okna, tym osobom chcemy pomóc angażując się w tą służbę. Sala była pełna przyjaciół i członków Korpusu, młodych i dorosłych, którzy wszyscy stali z należytą powagą, kiedy Płk. Patrick Naud modlił się i poświęcił nasz pierwszy budynek korpusowy w Polsce. Wiceprezydent miasta Starachowice przeciął wstęgę wraz z Oficer Regionalną Major Joan Münch. Dzieci zaśpiewały i wszyscy mogli spróbować pysznego tortu. Niech Bóg wielce błogosławi Korpus Starachowice!

Wróć