Powstanie Klubu Kobiet „Agape” w Rzeszowie

W sobotę 22.08.2015 w korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie został powołany do istnienia klub kobiet „Agape”.

Główne cele naszego Klubu to:

  • Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości kobiet- czynniki sukcesu.
  • Nowy potencjał kobiet- edukacja.
  • Dbałość o zdrowie – aktywność – wizerunek.
  • Pobudzanie twórczej aktywności.
  • Rozwój wszelakich zainteresowań.
  • Dzielenie się z innymi swoimi doświadczeniami i umiejętnościami.
  • Dbałość o rodzinę i małżeństwo
  • Integracja.

Wierzymy, że nowopowstały Klub przyczyni się do podniesienia roli kobiety w życiu rodzinnym i społecznym.

Wróć