[Praca dodatkowa] Poszukujemy wychowawcy do naszego Klubu Słonecznego

Stanowisko: wychowawca w Klubie Słonecznym (praca dodatkowa)

Pracodawca: Kościół Armia Zbawienia RP, www.armia-zbawienia.pl

Miejsce pracy: Starachowice

Wykształcenie: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (co najmniej studia I stopnia)

Obowiązki: organizacja czasu wolnego w klubie oraz podczas wspólnych wyjść, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku szkolnym.

Oferujemy:

- umowę cywilnoprawną na czas trwania projektu (marzec-grudzień 2018r.);

- stałe godziny pracy 15.00-18.00 (ok 18h/miesięcznie)

- udział w ciekawych projektach społecznych;

- przyjazną atmosferę pracy;

- możliwość rozwoju w ramach struktur organizacji.

Mile widziane osoby posiadające doświadczenie w pracy z dziećmi (w organizacjach pozarządowych lub placówkach oświatowych), którym bliskie są wartości chrześcijańskie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wysyłania aplikacji (CV i list motywacyjny) drogą elektroniczną na adres armiazbawienia.pracasocjalna@gmail.com do dnia 18.02.2018.

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Armia Zbawienia, jako międzynarodowy ruch, jest ewangeliczną częścią powszechnego Kościoła chrześcijańskiego. Jej przesłanie jest oparte na Biblii. Jej służba jest motywowana Bożą miłością. Jej misją jest głosić ewangelię Jezusa Chrystusa i zaspokajać ludzkie potrzeby w Jego imieniu, bez dyskryminacji.

Wróć