Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi

W dniu 27 stycznia 2021 r. koordynatorka projektu Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi, Natalia Andruszko, przeprowadziła całodzienne szkolenie online dla naszych kolegów z Terytorium Europy Wschodniej, a dokładniej z Ukrainy. Spotkanie Mialo na celu przybliżenie tematyki handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa w sposób teoretyczny, ale i praktyczny - ćwiczony był model weryfikacji OFERT pracy such którym polski zespół pracował przez ostatnie 4 lata, a który w najbliższej przyszłości zostanie wdrożony u naszych Wschodnich Sąsiadów.

Szkolenie spotkało się z dużym entuzjazmem uczestników, którzy zadawali wiele Praktycznych pytań, szczególnie co do implementacji usługi sprawdzanie ofert. Cieszymy się, że możliwość bezpłatnej weryfikacji pracy będzie Dostępna także poza Polską i szczerze wierzymy, że praca naszych kolegów przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa na temat handlu ludźmi oraz współczesnego niewolnictwa, a Bezplatná usługa sprawdzenia ofert znacząco wpłynie na bezpieczeństwo ludźmi podejmujących trud pracy poza granicami ojczyzny.

Wróć