Przesłanie na Wielkanoc 2021

"Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu". 1 Piotra 3, 18

 

Umiłowani w Jezusie Chrystusie Panu Naszym. Od dwóch tysięcy lat kościół chrześcijański obchodzi święto Zmartwychwstania Pańskiego, popularnie nazwane Wielkanocą. To najważniejsze święto w tradycji chrześcijańskiej skupiające się na osobie Jezusa Chrystusa, który dokonał dzieła odkupienia rodzaju ludzkiego, poprzez zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości. Nasz grzech poprowadził mistrza z Nazaretu na drzewo krzyża. Dzięki Jego ofierze śmierć została pokonana, a powstanie z martwych otworzyło nam drogę poprzez wiarę, do życia wiecznego. Zmartwychwstanie jest nadzieją dla całej ludzkości i to jest ta dobra nowina, którą niosą święta Wielkanocne. Wierzę, że okres przygotowania do tych świąt, pozwolił nam zrozumieć prawdziwy sens Misterium Paschalnego. Wierzę, że w tym czasie zbliżyliśmy się do krzyża tak blisko, jak jest to możliwe. Zbliżyć się, to znaczy zaakceptować krzyż w moim życiu, nie koniecznie zrozumieć. Od krzyża Chrystusa zaczyna się każde nawrócenie, każda przemiana, nie ma innej drogi. Chrystus pokazał nam, że tego skrzyżowania dwóch belek nie możesz ominąć. Tam jest zapisana historia Twojego  i mojego życia. Nie bój się krzyża, pokochaj go, tam znajdziesz odpowiedź na pytania które Cię nurtują. Święto Zmartwychwstania Pańskiego, to radosne święto, pełne nadziei. Jezus pokonał śmierć i jako pierwszy powstał z grobu. On tego dokonał, a więc z spokojem spoglądaj w przyszłość, będziesz żył, tylko zaufaj Panu. Te święta nie będą tak uroczyste jak do tej pory. Wszyscy wiemy z jakimi problemami dzisiaj się borykamy. Zdecydowana większość pozostanie w domach, wszelkie celebracje zostały ograniczone do minimum. Zaprośmy Jezusa do naszego wielkanocnego stołu, skupmy się na Jego słowie i modlitwie. Życzę Wam tego spotkania z żywym Chrystusem, niech błogosławi Wasze rodziny, niech obdarzy Was pokojem i nadzieją. Aby te święta były dla Was nowym początkiem w relacji z Jezusem. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja

Dowódca korpusu Armii Zbawienia w Rzeszowie

por. pastor Ryszard Potocki

Wróć