Raport oficjalnego otwarcia placówki w Malborku

10-11 Maja 2014 – Naprawdę specjalny weekend dla AZ w Polsce, w ten drugi weekend maja 2014. Dowódca Terytorialny Płk. Patrick Naud przybył z daleka by poprowadzić otwarcie i dedykować dowódców. Przyjaciele Salwacjoniści z innych korpusów dołączyli by uczynić to otwarcie radosną i dzieloną okazją. Specjalni goście z miasta Malbork zostali zaproszeni. Przewodniczący rady miasta Pan A. Mroczkowski wita AZ w Malborku i zaprasza nas do współpracy przy pomaganiu najbiedniejszym ludziom. Sierżant regionalny K. Steiner wyjaśnia jak chce otworzyć Klub dla Dzieci w sąsiedztwie, gdzie takiego potrzeba.

Rano w Sobotę podczas spotkania na powietrzu nowe kontakty zostają nawiązane, ewangelia jest głoszona i imię Jezusa wywyższane.

Dzieje Apostolskie 9,6 -  “Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić."

Niedzielne uwielbienie jest podniosłym duchowym momentem podczas weekendu otwarcia. Jest gorączkowa aktywność dopóki muzyka nie zagra i zgromadzenie śpiewa "Naprzód Chrystus woła" i "Dzisiaj jest dzień". Naprawdę dzisiaj jest dzień. Dowódca Terytorialny ponownie otwiera AZ w Malborku po 78 latach nieobecności. Dwaj żołnierze i jeden żołnierz junior są zaprzysiężeni, co daje sumę członków placówki w liczbie ośmiu - sześć żołnierzy i dwóch żołnierzy juniorów. Niech Bóg bogato błogosławi najnowszą polską placówkę i jej dowódców, członków i przyjaciół.

Major Joan Münch 12.05.2014

Wróć