Rekolekcje adwentowe w Armii Zbawienia 2015r.

„W oczekiwaniu na przyjście Chrystusa u progu końca czasów.”

W dniach 21-22 o godz. 17:00 w korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie odbyły się dwudniowe rekolekcje adwentowe które poprowadził pastor Aux. Kapitan Ryszard Potocki. Rekolekcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem osób biorących w nich udział. Pastor wskazał na trójwymiarowy charakter adwentu, który jest dla każdego człowieka szansą  na spotkanie z Jezusem Chrystusem i zaproszeniem go do naszego życia. Adwent pozwala nam na nowo dokonać oceny dotychczasowego życia, które to może przybrać nowy ewangeliczny wymiar. Oczekiwanie i czuwanie jako charakterystyczne cechy adwentu winny być dominatą każdego wierzącego człowieka, szczególnie gdy chodzi o eschatyczny wymiar przyjścia Jezusa. W rekolekcjach udział wzięło około 20 osób. Rekolekcje zakończyły się skromnym poczęstunkiem.

Wróć