Rusza Projekt „POZNAJEMY NASZE KORZENIE”

Z radością możemy ogłosić, że od 01 września 2015r. ruszył nowy projekt w Świetlicy Armii Zbawienia w Warszawie, który jest finansowany przez M. St. Warszawa.

Projekt POZNAJEMY NASZE KORZENIE jest dopełnieniem wsparcia, które do tej pory było kierowane do dzieci i młodzieży sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym o działania dotychczas nierealizowane przez placówkę wsparcia dziennego Armia Zbawienia. Głównym celem projektu jest zapewnienie naszym podopiecznym szansy poznania Polski oraz pokazanie im innych form spędzania czasu wolnego.

Uważamy, że turystyka i krajoznawstwo stwarzają takie sytuacje, w których dzieci i młodzież sami, w praktycznym działaniu zdobywają praktyczne doświadczenie, nawyki i wzory postępowania.

Zakładamy, że zaplanowane trzy wycieczki turystyczno-krajoznawcze (zwiedzanie województw Świętokrzyskiego, Pomorskiego, Podkarpackiego) organizowane w dni wolne od nauki będą ciekawą i rozwijającą formą działania służącą między innymi do gospodarowania czasu wolnego naszych wychowanków.

Wróć