Sekretarz Służby pielęgnowania społeczności

Żołnierz Adam Głodek został nominowany na Sekretarza Służby pielęgnowania społeczności w Korpusie Warszawskim.

Adam Glodek jest misjonarzem placówki misyjnej, a ponadto od teraz jest również oficerem lokalnym. Lokalny oficer to żołnierz, który służy Korpusowi w specjalny sposób. Odpowiedzialność spoczywająca na Sekretarzu Służby pielęgnowania społeczności (SSPS) to: zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, na tyle na ile jest to możliwe. 

Adam Glodek jest trzecim lokalnym oficerem w Warszawie po żołnierzu Wiesławie Śniadowskiej (lokalny oficer ewangelizacji) i żołnierzu Tetyana Ourghi (lokalny oficer dla dzieci i młodzieży). Korpus Warszawski z przyjemnością wita Adama Głodka w szeregu lokalnych oficerów i życzy wszelkiego błogosławieństwa.

Wróć