Serdecznie dziękujemy!

Armia Zbawienia ma tak wiele powodów do wdzięczności! Dzisiaj dziękujemy terytorium Danii: Kiedy nasi regionalni oficerowie, major Camilla i Steven Thomas, odwiedzili polskie korpusy, byli szczęśliwi widząc krzesła, które otrzymaliśmy sześć lat temu. Są one bardzo przydatne! Wszyscy oficerowie korpusów byli również zadowoleni z wielu gier Lego dla dzieci (na zdjęciu dowódca korpusu ze Starachowice, Bożena Olszewska). Pragniemy podziękować każdemu, kto nas wspiera. Niech Pan Bóg was błogosławi!

Wróć