Skupienie Modlitewne Czerwiec 2015

Prośby modlitewne

Bezgraniczna Łaska

 

„A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba.” (Dz. Apostolskie 4:32-35 BW)

 

8 Doktryna Salwacjonistów

„Wierzymy, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa; ten zaś, kto uwierzy, ma świadectwo w sobie.”

 

W szóstej zwrotce 298 piosenki ze Śpiewnika Armii Zbawienia (ŚAZ) William Booth napisał następujące słowa:

Ta fala nadpływa, dotykam już jej.
Słyszę wołanie mogącego Zbawić mnie.

Ma wiara silniejszą, uwolnionym będę więc.
Zanurzam się w wodę, ona obmywa mnie!

 

Bóg dał nam wiele różnych możliwości na usługiwanie, ale nie możemy brać tego wszystkiego za coś pewnego. Musimy dalej pozwalać  Bożej łasce przelewać się przez nas, tak byśmy byli  naczyniami, których On może używać.  

Bóg potrzebuje ludzi, którzy są chętni oddać mu wszystko co mają.

 

Długo leżał mój uwięziony duch
mocno związany grzechem i nocą natury;
Twoje oko rozproszyło ożywiający promyk;
Obudziłem się, Loch zapłonął w świetle.
Moje łańcuchy opadły, moje serce było wolne,
Wstałem, wyszedłem i poszedłem za Tobą

(Charles Wesley, ŚAZ 283 zw. 3)

 

Czy pozwolisz na to, by łańcuchy opadły, by łaska przepływała przez ciebie?

 

 

Wróć