Skupienie Modlitewne: Kwiecień 2015

Prośby modlitewne

Bezgraniczne uwolnienie od rzeczy, które ograniczają

„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.” Galacjan 5:1

 

Napisanie tej refleksji jest jednym z moich pierwszych zadań, jako przyszłego dyrektora Międzynarodowej Komisji Sprawiedliwości społecznej (ISJC). Radością dla mnie jest móc przywitać wojowników modlitwy o sprawiedliwość społeczną. Modlitwa jest istotną częścią służby sprawiedliwości społecznej w Armii Zbawienia na całym świecie. Dziękuję Ci za Twój wkład i Twoje wsparcie wytrwałą modlitwą o pracę ISJC.

                               Uczyń mnie jeńcem, Panie
                               I wtedy będę wolny,

                               Zmuś mnie do pochwycenia mego miecza,

                               I stanę się zdobywcą.

                               (SASB 508)

 

Dla wielu ludzi wolność jest podstawową ambicją: być wolnym, by móc być kimkolwiek kim chce się być, nie zależeć od nikogo, przejść przez życie na swój sposób. Takie priorytety wolnościowe jak indywidualny wybór i niepodległość.

 

Zastanów się: Czy można być wolnym i jeńcem na raz?

 

George Matheson, tak jak miliardy chrześcijan przed nim i po nim, cieszy się zgoła inną wolnością. Wolnością znalezioną w poddaniu się w niewolę Chrystusowi. Im bardziej poddajemy się Bogu, tym bardziej doświadczamy bezgranicznego uwolnienia od rzeczy, które nas ograniczają. Przez bycie uczniami Jezusa znajdujemy wolność, życie, siłę i pełnię życia. Doświadczamy prawdziwej wolności wtedy, kiedy jesteśmy zniewoleni przez Chrystusa i Jego misję zbawiania świata.

 

Wiele ludzi nie rozumie tej wspaniałej prawdy. Widzą oni chrześcijaństwo jako ciężar, pełen zasad i regulacji, ograniczeń i restrykcji. Według nich cieszyć się można życiem, tylko wtedy kiedy się ucieknie od religii i stanie się panem własnego losu. Mówią oni: myśl sam za siebie, idź za głosem serca i bądź zależny od nikogo.

 

Zastanów się: Jak indywidualizm wpływa na nasze modlitwy?

 

Bezgraniczne życie w wolności jest możliwe, ale nie własnymi siłami. Pisząc do kościoła w Galacji Paweł odrzucił niewolnictwo i ciężar legalizmu Starego Testamentu (Galacjan 5:1-6) na rzecz Bożej łaski. Ostro napomina w wersecie 4: „wypadliście z łaski”. Oni raczej polegali na swoich czynach niż na zaakceptowaniu bogactw Chrystusa.

 

Zastanów się: Co to są za rzeczy w naszym życiu i wokół nas, które ograniczają „bezgraniczne uwolnienie”.

 

Módlmy się za wszystkich ludzi, którzy są przygnieceni „rzeczami, które ograniczają”. Módlmy się o  ludzi, którzy starają się niszczyć systemy i struktury, które nie pozwalają ludziom żyć w pełni (Jana 10:10).

 

Teraz zakończymy wersem opartym na modlitwie Św. Augustyna:

                               Panie Jezu Chryste,

                               Otwórz nasze ślepe oczy,

                               Zmiękcz nasze serca i

                               Złam naszą dumną wolę;
                               Byśmy widząc Ciebie, kochali Cię

                               Kochając Cię, służyli Ci

                               Tobie, któremu służenie jest doskonałą wolnością.       

 

 

Podpułkownik Dean Pallant
Dyrektor, Międzynarodowa Komisja Sprawiedliwości Społecznej

Wróć