Skupienie Modlitewne: Luty 2015

Prośby modlitewne

Bezgraniczna Dostępność

“A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały…”
(Judy 1:24)

 

Kiedy myślimy o słowie dostępność, to słyszymy wezwanie dla nas abyśmy byli dostępni, kiedy dostaniemy nasze powołanie.

 

Wiemy jak Jezus powołał Piotra i Andrzeja, by stali się dwójką z dwunastu uczniów. Wygląda na to,  że oni porzucili wszystko co robili i natychmiast poszli za Jezusem. Powinniśmy w tym rozpoznać cechę dostępności, wygląda na to że nie było żadnego wahania w ich dołączeniu do Jezusa.

 

Tak często uważamy bycie dostępnymi dla Pana za siedzenie i czekanie lub, przy innej skrajności, za bycie tak zajętymi, że przegapimy powołanie.

 

Piotr i Andrzej wykonywali pracę, która nie miała nic wspólnego ze służbą do jakiej Jezus ich miał powołać. Oni wszyscy wykonywali swoje własne zadania – łowienie ryb czy pobieranie podatków. To co sprawiło, że byli dostępni, to ich chęć do natychmiastowego pozostawienia tego co robili na rzecz wykonywania Bożych spraw.

 

Znamy też historię Saula, który był w drodze do Damaszku aby spełnić swoją ambicję bycia przywódcą w Żydowskiej religii, tego jak on po nawróceniu zaczął głosić tą samą Ewangelię, którą wcześniej prześladował. Saul był dostępny by być użytym przez Boga i jego praca dla Pana rozpoczęła się w Bożym czasie.

 

Dostępność bardziej jest nastawieniem niż działaniem. To jest nastawienie, które się samo manifestuje gdy nasze priorytety są ułożone we właściwy sposób. Jest to nastawienie, które mówi: „Niczego mocniej nie będę się trzymał jak mojego oddania Panu”.

 

Żyjemy w świecie, w którym bycie dostępnym nie jest popularne. Ale jeśli mamy być używani w Bożej służbie, to musimy być zawsze dostępni, ze uszami gotowymi na usłyszenie Jego wołania.

 

W Izajasza 6:8 czytamy: „Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem poślij mnie!

 

Czy zawsze jesteśmy dostępni na to powołanie? Czy jesteś dzisiaj dostępny? Bóg zawsze mówi, ale czy my słuchamy?

 

Czy jesteś teraz dostępny czy raczej mówisz „Daj mi trochę czasu”? Pan potrzebuje ludzi którzy są dostępni o Jego czasie i w powołaniu, nie w ich własnym.

 

On Cię wyposaży do tego zadania, przygotuje Cię do tej pracy i będzie szedł obok Ciebie przez całą tą wyprawę. Czy chcesz być dostępny? Przesłuchaj tą piosenkę „Oto jestem, całkowicie dostępny” – „Here I am wholly available”:

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3sDEDFqjoo

 

„A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu.”(Jozuego 24:15)

 

Wróć