Skupienie Modlitewne: Marzec 2015

Prośby modlitewne

 

Bezgraniczne Miłosierdzie 

"Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze." (Hebrajczyków 4:15-16) 

Zgodnie z chrześcijańskim kalendarzem jesteśmy teraz w okresie Wielkiego Postu - czasie co roku prowadzącym do Wielkanocy, kiedy Kościół jest wezwany do duchowej introspekcji i do, jak to Slawacjoniści nazywają, samozaparcia. Kiedy to robimy, możemy sobie zacząć doskonale zdawać sprawę z tego na jakie sposoby krzywdziliśmy naszych bliźnich i Boga. Możemy też zauważyć, że czasami obrażaliśmy samych siebie lub nie traktowaliśmy siebie w porządku. Co robimy z tą świadomością? Chrześcijańska wiara ma na to odpowiedzi. 

"Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci: do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy." (Mateusza 18:21) 

Nawet w Kościele możemy doświadczyć zranień, na jakie nie zasłużyliśmy. Trudno może być wybaczyć. Możemy nawet czuć jakby, wybaczenie po raz kolejny dokuczliwemu bratu czy siostrze nie było właściwą rzeczą.  

Módl się aby Bóg dał ci hojnego i uzdrawiającego ducha, pragnienie aby nie po prostu odpuszczać krzywdę, ale by starać się zrozumieć przyczynę ciągle powtarzających się starć z tą szczególną osobą.  

"Jakże mamy śpiewać pieśń Pana...?" (Psalm 137:4) 

  Przerażającym jest to w jaki sposób ludzie byli źle traktowani przez swoich oprawców. Fakt, że te ofiary nadal żyją i nie zostały w pełni ogarnięte rozpaczą i wstrętem do samych siebie jest cudem. W takich sytuacjach nie powinniśmy być zaskoczeni, że jest to dla nich po ludzku niemożliwe aby stawić czoła swoim oprawcom. Dla nas wydaję się być okrutnym naciskanie na nich, że powinni im wybaczyć i okazać miłosierdzie. 

Módl się za ofiary nadużyć, w każdej ich formie. Módl się aby mogły one znaleźć miłosierdzie. 

"Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój." (Mateusza 5:23-24) 

Przyznaj sie do tego, że czasami zasmucasz innych, może z bardzo dobrego powodu. Może być trudno prosić o wybaczenie. Jezus mówi, że nic nam nie da chodzenie do kościoła, zamiast zmierzenia się z osobą, którą zraniliśmy. 

Módl się o wrażliwego, pouczającego i odważnego ducha. Módl się o to, by twoja prośba o wybaczenie sprawiła, że łatwiej będzie "bratu", którego uraziłeś być otwartym na pojednanie.  

"Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, Zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech" (2 Mojżeszowa 34:6-7) 

Bóg nie jest małostkowy, skąpy czy mściwy. Biblia ukazuje nam Boga, który rozkoszuje się w byciu miłosiernym. Bóg tak bardzo pragnie by ludzie znali ten fakt o Jego charakterze, że w Jezusie, Bóg poddał się zranieniom i niesprawiedliwościom, jakie ludzie sobie zadają i nadal powiedział: "Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski" (Herbrajczyków 4:16). 

Módl się alleluja, z powodu obfitującego miłosierdzia Bożego. Dziękuj za to, że Bóg chce aby każdy był zbawiony. 

 

 

Wróć