Skupienie Modlitewne: Styczeń 2015

Prośby modlitewne

Bezgraniczna odwaga

„Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni.” (1 Koryntian 16:13)

Biblia wiele mówi o odwadze – o jej posiadaniu i zdobywaniu. Jest to forma zachęcenia aby być silnym i się nie bać. Pan wiele razy mówił Jozuemu by był silny i odważny – zobacz w  Księdze Powtórzonego Prawa rozdziale 31 wersety 6 i 23. W pierwszym rozdziale Księgi Jozuego Pan mówi mu trzy razy by był silny i odważny – wersety 6, 9 i 18 – trzy raz w jednym rozdziale!

Dlaczego jako chrześcijanie powinniśmy być odważni i silni, w przeciwieństwie do bycia bojaźliwymi i słabymi?

Z powodu Jego bezgranicznych obietnic bycia obecnym wśród nas – Bóg osobiście jest z nami, Jego moc jest w nas. On obiecał nie zostawić nas samych, być zawsze z nami, gdziekolwiek pójdziemy i iść przed nami, nieść nas. Tak więc nakazuje nam byśmy nie byli słabi i bojaźliwi, niepewni tego czy On jest z nami. Jest tak jakbyśmy prawie byli nastawieni na banie się, ale Bóg  nie chce byśmy tak w nim żyli.

Przemawiając do kościoła w Koryncie, Paweł wzywa chrześcijan by byli na straży, silnie stali w wierze, byli odważni i silni. Nie jest to wezwanie do bycia głupcami, jest to wezwanie do tego by pokazać to co Boże w nas. Nie jest to wezwanie do siły jaką możemy nabrać, ale wezwanie by polegać na sile, którą Jezus, nasz Zbawiciel, nam daje. Jesteśmy wzywani nie dlatego że jesteśmy pełni sami w sobie, ale dlatego że jesteśmy napełnieni Duchem, jeśli Chrystus w nas żyje (Kolosan 2:9, 10).

 

Czasami się boimy i brak nam odwagi, ale to właśnie wtedy Boża łaska spoczywa na nas. Może On nam zapewnić bezgraniczną odwagę, ponieważ jest On wierny swoim obietnicom. Jeśli się boisz i brak  Ci odwagi poproś Pana by Cię wzmocnił i On to zrobi.

Do czego potrzebujesz odwagi?  

By dzielić się Ewangelią z przyjaciółmi, współpracownikami, nawet z rodziną?

By kontynuować pomimo trudności jakie napotykasz?

By być wystarczająco odważnym by czynić to co właściwe, nawet w obliczu drwin, w swoim obecnym obszarze przywództwa?

Poproś Pana o odwagę w Twojej sytuacji, bo tak jak On powiedział do Mojżesza i Jozuego: „Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię” (Księga Powtórzonego Prawa 31:6).

Wróć