Śpiewaj i graj, aby wydostać się z pandemii!

Psalmów 145

1 Chwalebna pieśń Dawidowa. Wywyższać cię będę, Boże mój, królu mój! i błogosławić będę imieniowi twemu na wieki wieków. 2 Na każdy dzień błogosławić cię będę, a chwalić imię twoje na wieki wieków. 3 Pan wielki jest i bardzo chwalebny, a wielkość jego nie może być dościgniona.

Od północy Polski w Malborku, przez centrum w Warszawie, aż do południa w Rzeszowie, niech Pan będzie pochwalony!

Wróć