Spotkanie Polskich Oficerów w Warszawie

Na spotkaniu Oficerów dotyczącym Przymierza Oficerskiego, które odbyło się w piątek 17go listopada, Oficer Regionalny – Kap. Philip James podkreślił, jak ważne w tym ślubowaniu są poświęcenie, dobroczynność i bezinteresowność. Zadedykował Kap. Nadzw. Ryszardowi, jako część jego osobistej obietnicy, fragment Biblii z listu do Rzymian 12:11-12:

„W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali”.

Podczas tego spotkania Kap. Nazdw. Ryszard zaakceptował wezwanie do podpisania Przymierza Oficerskiego z Bogiem i Armią Zbawienia. Ppłk. Hervé Cachelin stwierdził, że by dało się spełnić tę obietnicę należy nieustannie i bezwarunkowo poddawać się Bogu. W ten sposób Naczelny Sekretarz przypomniał wszystkim zgromadzonym, że nie można nawiązać z Bogiem przymierza, jeśli On sam się pod nim nie podpisał. Wskazał również na istotę bycia spójnym i lojalnym. Te cechy powinny charakteryzować nie tylko Oficerów, ale wszystkich chrześcijan.

Wróć